Odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a email:

 

mimmo.cz

Adresa: Lípová 472/10, 120 00  Praha 2

Telefon: +420 724 022 777

IČ: 09233067

 

Zboží zašlete na adresu níže včetně formuláře (kopii formuláře i na adresu info@mimmo.cz):

Shipmall, Sklad Týniště nad Orlicí (mimmo s.r.o.)
areál Elitex
Vrchlického 323
517 21 Týniště nad Orlicí

 

Datum:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mimmo.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ......... Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a …...…… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ……...............................…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu