Reklamační protokol


Prodávající:

mimmo s.r.o, Lípová 475/10, Praha 2,120 00

Toto není adresa k zaslání reklamace!

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

 

 

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

A) oprava

B) dodání nové věci/součásti

C) sleva

D) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

 

Reklamované zboží, prosím, zašlete přes přepravní službu Zásilkovna na pobočku: 

M A W I 3000 (ID 10242) 

Nádražní 1148, 332 02 Starý Plzenec

Údaje pro zaslání:

Jméno: Hana Trhlíková

Tel.: +420 603 852 042

E-mail: info@mimmo.cz