Podmínky cookies


Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány na vašem zařízení pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu. Cookies jsou vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o chování uživatele na stránce. Zaznamenávají se například údaje o přihlašování či prokliky jednotlivých odkazů. Cookies neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Cookies se používají především pro:

  • identifikaci uživatele prostřednictvím síťových identifikátorů
  • uchování uživatelských preferencí
  • pomoc uživatelům dokončit jejich úkony prováděné na webové stránce bez nutnosti znovu vpisovat informaci při přecházení ze stránky na stránku či při nové návštěvě stránky
  • pro zaznamenávání aktivity uživatelů
  • pro vytváření marketingu a reklam relevantních pro uživatele

Druhy cookies?

Cookies je možné dělit podle doby po kterou jsou uchovávány a domény, které patří. Podle doby uchovávání se cookies dělí na:

  • krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče, nebo
  • dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány po předem stanoveno dobu.

Podle domén, kterým cookies patří, je možné dělit na:

  • cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem právě navštívené stránky, nebo
  • cookies třetích stran, které jsou ukládány jinou než navštívenou doménou. Toto je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který je uložen mimo doménu.

 

Které cookies používáme

Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže. Bohužel, ve většině případů neexistují standardizované možnosti zakázání užívání všech cookies bez ztráty funkčnosti podstatných částí webu. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu doporučeno je ponechat povolené všechny.

Web mimmo.cz pracuje s těmito cookies:

Technické cookies – jedná se o námi vytvářené nezbytné krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky mimmo.cz.

Google Analytics – jde o analytický nástroj vytvářející dlouhodobá cookies první strany. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

Google Conversion Tracking – tento nástroj umožňuje pozorovat následné chování uživatele po prokliku reklamy. Jsou zde používána dlouhodobá cookies třetích stran.

Google Remarketing – remarketingový nástroj. Remarketing je forma online reklamy, která je cílena na uživatele, na základě jejich předchozích aktivit na internetu (na ty, kteří již dříve navštívili web mimmo.cz). Užívá dlouhodobá cookies třetích stran.

Facebook Pixel – pracuje s dlouhodobými cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

Seznam – jedná se o český marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu užívající dlouhodobá cookies třetích stran.

Zákaz užívání cookies

Při správě cookies můžete rozhodnout, které povolíte a které zakážete pomocí vašeho internetového prohlížeče. Můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies najednou. Jak bylo zmíněno výše, pokud zakážete užívání všech cookies (včetně nezbytných cookies), může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí našeho webu.

Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Znění Zásad užívání cookies k 31. 12. 2021