Jak pečovat o produkty charli chair


Milí zákazníci,

abyste mohli zakoupené produkty používat co nejdéle, připravili jsme pro Vás tuto sekci s radami a tipy, jak o zakoupené zboží pečovat.

Při koupi každého produktu dostáváte v balení vložený návod nebo na obalu nalepený štítek s pokyny pro údržbu produktu. Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí použití.

Pokud jste návod ztratili, můžete ho stáhnout zde.

Výrobek Charli Chair je testován a schválen dle platných norem EU.

 

UPOZORNĚNÍ

 • Před montáží a použitím si přečtete kompletní návod a instrukce a vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a varování.
 • NIKDY nechávejte dítě na židličce bez dozoru, může hrozit nebezpečí utonutí. 
 • Zabraňte vážnému zranění nebo fatálním následkům pádem nebo vyklouznutím. VŽDY zajistěte dítě pomocí systému bezpečnostních pásů v oblasti pasu, rozkroku a ramen. Dítě by takto mělo být po celou dobu zajištěno. 
 • NIKDY nedovolte dítěti používat opěrku nohou k vylézání ze židličky. 
 • Produkt NENÍ bezpečnostní zařízení.
 • VŽDY mějte dítě na dosah ruky. 
 • NIKDY neponechávejte při používání výrobku dítě bez dozoru dospělé osoby. Vždy používejte výrobky pod dohledem dospělé osoby.
 • NIKDY neumisťujte dítě do sedačky přímo pod sprchovou hlavici nebo tekoucí vodu. VŽDY nejprve otestujte teplotu vody na vlastní části těla! 
 • NIKDY nenastavujte polohu sedadla nebo výšku židličky s dítětem v sedačce! Hrozí nebezpečí převrácení nebo pádu.
 • NIKDY nezvedejte nebo nepřemisťujte produkt, pokud je dítě v sedačce. Hrozí nebezpeční pádu či převrácení.
 • Není bezpečné používat jiné příslušenství, než které je dodáno v balení. Nikdy výrobek neupravujte. Nedodržení pokynů může ohrozit dítě a dohlížející osobu a zneplatnit tak záruku.
 • Maximální nosnost je 17kg. Výrobek se stane nestabilním, pokud je překročena maximální nosnost doporučená výrobcem. 
 • Máte-li jakékoli pochybnosti o dalším bezpečném používání vašeho výrobku nebo pokud by některá část spadla, přestaňte výrobek používat a co nejdříve kontaktujte prodejce či dovozce.
 • Před vložením dítěte do produktu proveďte všechna nastavení polohy a ujistěte se, že jsou bezpečně upevněny a židlička umístěna na rovném povrchu.
 • NIKDY nepokládejte výrobek na šikmou či nestabilní plochu, pouze na rovnou plochu.
 • Pokud produkt nepoužíváte, odpojte popruhy od bederních popruhů a/nebo přezky. Nenechávejte popruhy připojené, pokud nejsou na židli připevněny k dítěti.
 • Popruhy mohou tvořit smyčky, které mohou představovat nebezpečí uškrcení. Vždy upravte popruhy podle velikosti dítěte.
 • Abyste předešli vážnému zranění, vždy používejte k zajištění dítěte přiložené bezpečnostní pásy (upravte pásy podle velikosti těla vašeho dítěte).
 • Židlička a její části se nesmí používat v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje plamene. Umístěte výrobek tak, aby bylo dítě daleko od nebezpečí, jako je elektrické vedení, zdroje tepla a plameny.
 • Nenechávejte vysokou židli vystavenou slunečnímu záření po dlouhou dobu. Před umístěním dítěte do židličky zkontrolujte pohmatem teplotu.
 • Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte. 
 • Před prvním a každým dalším použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu v pořádku. 
 • Produkty není hračka. Nenechejte dítě na produkt lézt.
 • U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti tohoto produktu.

 

Péče a údržba produktu

 • Produkty před prvním použitím zbavte obalů a odstraňte je z dosahu dítěte.
 • Produkty před prvním umyjte v teplé vodě s jemným přípravkem na mytí. Pečlivě opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky, kartáče nebo jiné hrubé prostředky, které mohou produkt poškrábat.
 • Židličku s připevněnými popruhy a pásy lze mýt měkkým vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým prostředkem. Nepoužívejte bělidlo. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky, které mohou produkt poškrábat. Opláchněte vodou, abyste odstranili zbytky čistících prostředků a následně osušte.
 • Zkontrolujte produkty před každým použitím a odstraňte produkt z dosahu dětí pokud se na produktu objeví první známky poškození.
 • Pravidelně kontrolujte výrobek, zda nemá uvolněné šrouby, opotřebované díly, roztrhaný materiál nebo švy. Vyměňte nebo opravte díly podle potřeby.
 • Všechny části produktů uchovávejte na suchém a chladném místě z dosahu slunečního svitu nebo zdroje tepla. Nadměrné vystavení slunci nebo teplu může způsobit vyblednutí, zežloutnutí nebo deformaci dílů, toto není důvod k reklamaci.
 • Pravidelně čistěte všechny plastové části nožiček vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědlo nebo podobné čisticí prostředky.
 • Všechny kovové části uchovávejte v suchu, aby se zabránilo korozi.
 • Udržujte pohyblivé části čisté (seřizovací mechanismy, zajišťovací mechanismy, hlavice, atd) a bez prachu a písku a v případě potřeby namažte všechny kovové pohyblivé části lehkým strojním olejem.
 • Pravidelně kontrolujte dotažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte. Zkontrolujte všechny kryty, zda nejsou šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte. V případě potřeby vyměňte v souladu s pokyny výrobce.
 • NEMYJTE žádnou z částí v myčce nebo pračce.
 • Popruhy a přezky zádržného systému čistěte měkkým hadříkem s teplou vodou a jemným mýdlem. Opláchněte a osušte.
 • Po použití židličky vždy všechny části očistěte měkkým hadříkem s použitím teplé vody a jemného mýdla. Opláchněte a osušte. Lze použít i jemné dezinfekční ubrousky.
 • Před uschováním nebo sestavením produktu se ujistěte, že všechny komponenty jsou suché. 
 • Při skladování uchovávejte v suchu a ve vzduchotěsném sáčku, aby se zabránilo tvorbě plísní a korozi.
 • Židličku pravidelně (alespoň měsíčně) rozdělte na jednotlivé díly, abyste ji řádně umyli a zabránili usazování nečistot a plísní.
 • Používejte přiložené nářadí nebo nářadí, které bylo výrobcem či dovozcem doporučeno.

 

Montáž a užívání výrobku

 • Kroky montáže jsou sepsané v návodu. Případně lze postupovat dle videa.
 • Před umístěním vaničky nejprve připojte bezpečnostní pásy. 
 • VŽDY používejte bezpečnostní pásy, jak je uvedeno v návodu. Zamezíte tím. vypadnutí, vyklouznutí miminka a případným fatálním následkům.
 • VŽDY dodržujte bezpečnostní upozornění popsané v návodu.
 • VŽDY dodržujte všeobecně platná bezpečností upozornění při péči o dítě a koupání (např. nepoužívejte v blízkosti vody elektrický spotřebič a ani ho do vody nikdy neházejte) 
 • Výrobek lze používat ke koupání v případě, že je špunt vaničky nasazený a zašroubovaný nebo ke sprchování, pokud je špunt odšroubovaný, voda přímo odtéká.