Reklamační řád


A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek e-shopu www.mimmo.cz a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující (též Spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce je vystavován ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad faktura a záruční list se všemi zákonem danými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství a doporučeným postupem údržby produktu).

B. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.

Záruční doba činí 24 měsíců.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – II. jakost (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží) Jde-li o věci II. jakosti, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím.

Na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje.

Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující skutečnosti: zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem, životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho údržbou, zboží bylo spotřebitelem přeprodáno a nelze prokázat vztah mezi smluvními stranami vůči Prodávajícímu.

C. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@mimmo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Kupující může zboží reklamovat poštou s formulářem uplatnění reklamace, kopií faktury a záručního listu na adresu mimmo.cz, Olga Kolářová, Pod Jiráskovou čtvrtí 1732/8, Praha 4, 147 00. Zboží bude po reklamačním řízení zasláno poštou nebo přepravní společností na adresu zákazníka.

4. O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, e-mailem či jiným prostředkem.

C. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

1. Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly obvyklým užíváním výrobku, chybným užíváním, přetížením produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt. Rovněž nelze reklamovat vady, pro které byla poskytnuta sleva a které byly známy v době uzavření kupní smlouvy.

2. Zboží na reklamaci musí být předáno dokonale očištěné – vnitřní i vnější povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez započetí reklamačního procesu.

3. Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno průvodním dopisem s popisem vady nebo reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez započetí reklamačního procesu.

D. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.

2. V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je Prodávající povinen uvést důvod zamítnutí.

3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o tuto dobu neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován na udané kontakty na reklamačním protokolu.

4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Bez tohoto ověření není Prodávající oprávněn reklamaci vydat.

Děkujeme za důkladně prostudování Reklamačního řádu.

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.