Jak pečovat o produkty Melii


Milí zákazníci,

abyste mohli zakoupené produkty používat co nejdéle, připravili jsme pro Vás tuto sekci s radami a tipy, jak o zakoupené zboží pečovat.

Při koupi každého produktu dostáváte v krabičce vložený nebo na obalu nalepený štítek s pokyny pro údržbu produktu. Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí použití.

Všechny výrobky jsou testovány a schváleny dle platných norem EU.

 

UPOZORNĚNÍ

 • Neponechávejte při používání výrobku dítě bez dozoru dospělé osoby. Vždy používejte výrobky pod dohledem dospělé osoby.
 • Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte. Případné malé části produktu mohou dítěti zaskočit.
 • Nikdy nepoužívejte brčko jako dudlík a nenechte dítě produkt žvýkat nebo kousat (vyjma produktů k tomu určených).
 • Nenechte dítě chodit nebo běhat s produktem.
 • Brčko není určeno pro děti mladší 6 měsíců.
 • Vždy zkontrolujte teplotu tekutiny nebo potravy před tím, než je podáte dítěti.
 • Před prvním a každým dalším použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu v pořádku. Zkontrolujte jemným tahem, zda brčko není uvolněno. Při známkách poškození nedávejte dítěti, odstraňte z jeho dosahu a vyhoďte.
 • Neustálé a dlouhotrvající sání z brčka či savičky může způsobit zubní kaz.
 • Neponechávejte produkty na přímém slunci nebo u zdroje tepla. 
 • Obzvláště pozorní buďte při ohřívání pokrmů nebo tekutin v mikrovlnné troubě (pokud to výrobek dovoluje). Před podáním pokrm nebo tekutinu zamíchejte a vždy zkontrolujte jejich teplotu před podáním dítěti!
 • Nepoužívejte pro tekutiny či pokrmy teplejší než 45 stupňů. Horké nápoje/potraviny mohou způsobit popáleniny. Nedávejte víčko na nádobu pokud je obsah horký/teplný, víčko může k nádobě přilnout. Víčko dávejte na nádobu vždy po vychladnutí pokrmu. 
 • Nedávejte do mrazničky produkty, pokud k tomu nejsou určené. Může dojít k poškození materiálu. Produkty nepatří do mrazničky (vyjma produktů k tomu určených Skleněné dózičky na potraviny, Svačinový box Puzzle, Silikonová krabička na svačinu s víčkem, Silikonová mrazící forma na příkrmy, Silikonové kelímky na potraviny Snap&Go, Kelímky na potraviny Snap&Go, Opakovatelně použitelné sáčky na svačinu)
 • Některé tekutiny či potraviny mohou způsobit zabarvení produktu. Toto nemá vliv na funkčnost produktu a není důvodem k reklamaci.
 • Lahve a hrnečky nepoužívejte s horkými, vroucími nebo perlivými nápoji. Nepoužívejte brčka na džusy s dužinou nebo na instantní kojenecká mléka.
 • Ohřívejte v mikrovlnné troubě pouze produkty k tomu určené.
 • Nikdy neohřívejte v mikrovlnné troubě plastové produkty s víčkem či uzávěrem ponechaným na produktech. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit lokalizovaná místa o vysoké teplotě. Vždy  pokrm nejdříve promíchejte a zkontrolujte jeho teplotu před podáním dítěti.
 • Při ohřevu ohřevu v mikrovlnné troubě (pokud to produkt dovoluje) ohřívejte maximálně 30 sekund/ ohřev. 
 • Do mikrovlnky nedávejte žádné kovové výrobky a výrobky z nerezové oceli. 
 • Skleněné dózičky, na kterých je uvedeno, že jsou vhodné do mrazničky je možné dávat do mrazničky, ale je nutné dodržet správný postup a všeobecná pravidla při mrazení potravin! Při nedodržení správného postupu může dojít k prasknutí, které není výrobní vadou výrobku a není předmětem reklamace. Dózičku naplňte (obsah musí být studený nebo pokojové teploty) maximálně ze 2/3, aby kapalné nebo polotekuté látky měly prostor se rozpínat a dózičku umístěte v mrazničce tak, aby stála vodorovně. V ideálním případě nechte zmrznout bez víčka či s pootevřeným víčkem, abyste zamezili expanzi obsahu a tlaku na materiál, který by tak mohl prasknout. Po vyndání z mrazničky nechte povolit v lednici nebo při pokojové teplotě. Pokud by došlo k rychlé změně teploty, může dojít k prasknutí či rozbití.
 • Nedávejte produkty do kuchyňské trouby (vyjma produktům k tomu určených)
 • Produkty nejsou hračka. Pokud není uvedeno jinak, jsou určeny ke krmení, pití či přenášení jídla.
 • U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti tohoto produktu.

 

Péče a údržba produktů značky Melii

 • Produkty před prvním použitím zbavte obalů a odstraňte je z dosahu dítěte.
 • Produkty před prvním a každým dalším použitím rozdělte na jednotlivé komponenty a umyjte v teplé vodě s jemným přípravkem na mytí nádobí. Pečlivě opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky na mytí nádobí, drátěnky, kartáče nebo jiné hrubé prostředky, které mohou produkt poškrábat.
 • Rozdělením na jednotlivé komponenty při mytí a následné sestavení až po vysušení zamezíte vzniku plísní, které mohou vzniknout při nedostatečném umytím produktu.
 • Většinu produktů rozdělených na jednotlivé části lze mýt v myčce v horním koši. Do myčky nedoporučujeme dávat kovové produkty a kovové části produktů. Barvy a polepky na produktech mohou mytím v myčce časem vyblednout. Toto nemá vliv na podstatu výrobku a nepovažuje se za důvod k reklamaci.
 • Všechny části produktů uchovávejte na suchém a chladném místě z dosahu slunečního svitu nebo zdroje tepla. 
 • Před uschováním nebo sestavením produktu se ujistěte, že všechny komponenty jsou suché. 
 • Zkontrolujte produkty před každým použitím, odstraňte produkt z dosahu dětí pokud se na produktu objeví první známky poškození.
 • Brčka je třeba pravidelně čistit kartáčkem k tomu určeným, např. Sadou kartáčků na čištění. Kartáčky doporučujeme vyměnit každé 3-6 měsíců nebo dle potřeby.